Flora & Fauna

Vogels


Langs het Vlinderommetje komen veel vogelsoorten voor. Er zijn tot nu toe zo’n 90 vogelsoorten in dit gebied langs het ommetje geteld. Sommige soorten zijn maar één keer gezien, zoals de Draaihals in maart 2011 langs de westrand. Andere soorten zijn jaar in jaar uit te zien en te horen. naast Grote bont specht is de Groene specht het hele jaar door te horen en soms te zien. Ieder jaar broeden Ooievaars op het paalnest bij de waterlossing ten noorden van de volkstuin. Daarbij horen verder bijzondere soorten als Zwarte specht (in het Faliebergbos), Gekraagde roodstaart en Ringmus (broeden bijna jaarlijks  in nestkasten bij de Vlindertuin). Regelmatig wordt de laatste jaren de Rode wouw gezien boven Zuidwolde. De laatste jaren horen we al vanaf december tot het voorjaar de roep van de Bosuil, die ook jongen grootbrengt in de bossen vlak bij Zuidwolde. Heel speciaal is dat in 2019 en 2020 langs de westrand de Nachtegaal heeft gezongen en gebroed. Broedende Nachtegaal in Drenthe: uniek!

De vogelsoorten zoals ze nu bekend zijn, staan op de lijst. Aangegeven is welke soorten hier zijn gezien en welke soorten bekend zijn als broedvogel en welke alleen als trekvogel.

Nestkastroutes

De Natuurvereniging Zuidwolde probeert de jeugd van Zuidwolde en omgeving te interesseren voor de natuur. Één van de jaarlijkse activiteiten is het organiseren van nestkastroutes. Carl Maurits (Kerkweg 35 R34 te 8355BJ Giethoorn, e-mail: carlgem@gmail.com) is de coördinator van de nestkastactiviteit. Ieder voorjaar gaan ruim 80 kinderen in 8 tot 10 verschillende groepen wekelijks langs een eigen nestkastroute om gedurende een aantal weken de ontwikkelingen in de nestkasten te volgen. Natuurlijk worden ook allerlei andere dingen onderweg bekeken en beluisterd.

 

spreeuw

Prachtig voorjaarskleed van een Spreeuw

tuinfluiter

Zingende Tuinfluiter

Gekraagde roodstaart (v) op nest

Gekraagde roodstaart (Carl Maurits)

Zingende Nachtegaal (Carl Maurits)

 

 

In maart 2012 zijn langs het Vlinderommetje een 25-tal nestkasten opgehangen. Er zijn allerlei soorten kasten opgehangen voor diverse soorten vogels. Enkele kasten voor Torenvalken (bij Freek Drost in het land en bij de volkstuin). Kasten voor Mezen, Gekraagde roodstaarten, Winterkoning, Bosuilen, Spechten, Bonte vliegenvanger en Roodborst. Langs het Ab Benninkpad achter de Slagendijk hangen twee kasten heel laag. Wandelaars kunnen erin kijken. Er hangt een instructie bij om dat met zorg te doen. De afgelopen jaren zijn ieder jaar beide kasten bewoond en er zijn steeds Koolmezen en Pimpelmezen uitgevlogen. Het is dus een groot succes en gelukkig zijn er nooit vernielingen geconstateerd.

Bijzondere soorten?

Wie bijzondere soorten ziet, nodigen we graag uit om dat door te geven met plek en datum via info@natuurverenigingzuidwolde.nl.

 

 

Mezeneieren