vlindertuinlogo
Vlindertuin

 

Vlindertuin

De Vlindertuin is aangelegd in 1998 als onderdeel van het veelomvattende vlinderproject “VLINDER-2000” van de Natuurvereniging Zuidwolde, in samenwerking met de plaatselijke Volkstuinvereniging.
De plaats is erg gunstig door de luwte die gevormd wordt door de houtwal aan de oostzijde met veel nectar- en waardplanten (planten waar een bepaalde rupsensoort van leeft). Vooral de aanwezigheid van eiken, vuilboom, braam, wilgenroosje, brandnetel en de schrale grassoorten in de bermen langs het fietspad, zorgen voor de aanwezigheid van een aantal extra soorten vlinders in de vlindertuin. Om vlinders te helpen is het vooral nodig om waardplanten de ruimte te geven. Een deel van de “onkruiden” moet daarvoor in de tuin blijven staan zoals Brandnetel, Schapenzuring etc. In 2009 zijn de bermen verschraald waardoor veel meer inheemse wilde planten een plek gevonden hebben in dit gebied. De aanleg van houtsnipperpaden blijkt in de praktijk heel gunstig omdat de vakken goed van elkaar gescheiden blijven, de paden onderhoudsarm zijn en door hun warmte een prettige plaats vormen voor een aantal vlindersoorten om te zonnen. Bij de aanleg is gezocht naar meer open en meer gesloten delen in de vlindertuin.
Vlinders hebben voorkeur voor bepaalde plantensoorten om nectar te zuigen. Het gaat daarbij meestal om bloempjes met een lange kroonbuis waar andere insecten zoals bijen en hommels met hun veel kortere tong niet bij kunnen komen. Voorbeelden van deze bloemsoorten zijn Vlinderstruik en Verbena bonariensis.

In de loop van de jaren krijg je een beeld van de voorkeur van vlinders voor bepaalde planten, hoewel toch vooral ook de verscheidenheid aan plantensoorten en de locatie aantrekkingskracht op vlinders lijken uit te oefenen. U zou daar in uw eigen tuin gebruik van kunnen maken. Onze eigen “TOP-TIEN” ziet er zó uit:

Plant/heester:

Bloeitijd:

Vlindersoorten:

Damastbloem en andere kruisbloemen

mei tot augustus

witjes

Anjers zoals Duizendschoon

juni/juli

dikkopjes

Vuilboom

juni tot september

blauwtjes en eikenpage

Vlinderstruik (Buddleia soorten)

juli/augustus

allerlei vlindersoorten

Verbena bonariensis

juli tot oktober

allerlei vlindersoorten

Wilde marjolein

juli/augustus

zandoogjes, landkaartje

Witte wederik (Lysimachia clethroides)

juli/augustus

landkaartje, vuurvlinder

Eupatorium (koninginnekruidsoorten)

juli/augustus

diverse soorten

Blauwe knoop (Succisa pratensis)

juli/augustus

distelvlinder, gehak.aurelia

Guldenroede

augustus/september

diverse soorten

Ook soorten als Hyssop, Ajuga reptans (Kruipend zenegroen), Centaurea jacea (Echt knoopkruid), Coreopsis verticillata  (Meisjesogen), Sedum spectabile en  Nepeta soorten (Kattekruid) trekken vlinders aan. Daarnaast staan in de vlindertuin een paar tafels waarop in augustus en september wat rottend fruit wordt neergelegd. Met name Atalanta’s en Gehakkelde aurelia’s zijn er verzot op en komen van de sappen zuigen tot ze bijna dronken zijn.

 

Kunstwerk in de Vlindertuin

Rups terug in de Vlindertuin

De keramische rups die in 2012 door Carla Veltman uit Hoogeveen is gemaakt en in de Vlindertuin geplaatst mocht worden, is weer terug. Omdat er (te dikwijls) kinderen op gingen zitten was de Rups losgeraakt van de sokkel. Frans Rosdorff heeft de rups opnieuw op een sokkel bevestigd. Hij staat nu op een onderstuk van de stam van een Eik uit het Dwingelderveld van 143 jaar oud. Dat ziet er robuust en mooi uit.  Met dank aan Frans en aan Carla.

Joop Verburg

Wilt u meer informatie over de Vlinderwerkgroep of de Natuurvereniging Zuidwolde of u wilt waarnemingen doorgeven of hebt u interesse om mee te werken, dan kunt u contact opnemen met:
Joop Verburg, Waardeel 4, 7921 WG Zuidwolde, tel. 0528-373131
Informatie : www.natuurverenigingzuidwolde.nl
contact: info@natuurverenigingzuidwolde.nl

 

werk inde vlindertuin

Voorjaarswerkzaamheden van de Vlinderwerkgroep in de Vlindertuin

 

mannetje oranjetip

Vrouwtje oranjetipje op Damastbloem

oranje eitje

Oranje eitje op bloemknoppen

 

rups

Kleine rups op zaden

 

pop oranjetip

Pop van het oranjetipje

 

vrouwtje oranjetip

Mannetje oranjetipje op Damastbloem