Flora & Fauna
Vlinders en Libellen  

Het Vlinderommetje heet niet voor niets zo. Als er één groep is waar we veel voor doen, dan zijn het de dagvlinders.

In Drenthe zijn ongeveer 40 soorten dagvlinders vaste bewoners. Een deel daarvan zal nooit bij het Vlinderommetje te zien zijn, omdat ze een te specifiek leefgebied vragen. De veenvlinders (Veenhooibeestje, Veenbesblauwtje en Veenbesparelmoervlinder) kom je alleen in zeldzame hoogveengebieden tegen. De Heivlinder, het Heideblauwtje en de Kommavlinder hebben juist hele droge zandige gebieden nodig, zoals heidegebieden.

30 soorten dagvlinders

Er blijven zo’n 30 soorten over die allemaal wel eenmaal of juist heel vaak langs het Vlinderommetje zijn gezien. Door op speciale manier en in speciale tijden te maaien (samenwerking met gemeente de Wolden) helpen we de vlinders als ei, als rups als pop of als vlinder te overleven. Soorten die we hier kennen zijn:Vlindersoort

voorkomen

Vl.ommetje


Vlindersoort

voorkomen

Vl.ommetje

1

Zwartsprietdikkopje

afnemend aanwezig

afnemend
aanwezig

16

Bruine vuurvlinder

zeer zeldzaam

zeer zeldzaam

2

Geelsprietdikkopje

verdwenen na 2010

verdwenen na 2010

17

Icarusblauwtje

aanwezig

zeldzaam

3

Groot dikkopje

algemeen

aanwezig

18

Boomblauwtje

aanwezig

aanwezig

4

Koninginnepage

Zeldzaam

zelden

19

Atalanta

vrij algemeen

vrij algemeen

5

Gele luzernevlinder

zwerver

zelden

20

Distelvlinder

soms algemeen

soms algemeen

6

Oranje luzernevlinder

zwerver

soms aanwezig

21

Kleine vos

sterk afegenomen

sterk afgenomen

7

Citroenvlinder

algemeen

algemeen

22

Dagpauwoog

vrij algemeen

vrij algemeen

8

Groot koolwitje

aanwezig

aanwezig

23

Gehakkelde aurelia

aanwezig

aanwezig

9

Klein koolwitje

aanwezig

aanwezig

24

Landkaartje

aanwezig

aanwezig

10

Klein geaderd witje

aanwezig

aanwezig

25

Bont zandoogje

steeds aanwezig

steeds aanwezig

11

Oranjetipje

aanwezig

aanwezig

26

Argusvlinder

niet meer aanwezig

niet meer aanwezig

12

Groentje

zeldzaam

sporadisch

27

Koevinkje

afnemend aanwezig

afnemend aanwezig

13

Eikenpage

aanwezig

aanwezig

28

Hooibeestje

aanwezig

zeer zeldzaam

14

Sleedoornpage

zeldzaam

zeldzaam

29

Oranje zandoogje

sterk afgenomen

sterk afenomen

15

Kleine vuurvlinder

algemeen

aanwezig

30

Bruin zandoogje

afnemend aanwezig

afnemend aanwezig

31

Keizersmantel

Zeldzaam

zeldzaam


 32

Scheefbloemwitje nieuw aanwezig sinds 2018 nieuw aanwezig sinds 2018
        33 Kleine parelmoervlinder nieuw sinds 2020 nieuw sinds 2020
               


Soorten voor de toekomst:    


Boswitje


?


Kleine ijsvogelvlinder


?


Resedawitje


?

               


Over de zeldzame Sleedoornpage is veel te lezen op de website van Natuurvereniging Zuidwolde.

Dagvlinders nemen af

In 2021 is een overzicht gemaakt  van de tellingen van dagvlinderwaarnemingen in de Vlindertuin van 2000 tot en met 2020. De resultaten zijn zeer zorgelijk. De grafiek toont dat we in de loop van jaren 40% van de soorten op een gemiddelde zomerdag kwijt zijn en 95% van de aantallen vlinders De tijd dat er enkele honderden vlinders om je heen vlogen is lang voorbij. Ook verder langs de route zijn soorten als Zwartsprietdikkopje, Bruin en Oranje zandoogje en Koevinkje zeer sterk afgenomen.

 


 

Libellen nemen toe

Wonderlijk genoeg gaat het met libellen juist beter. Dankzij de verbeterde waterkwaliteit en de klimaatverandering neemt het aantal libellen en libellensoorten juist toe. Langs het Vlinderommetje zien we heel wat soorten die niet allemaal jaarlijks bijgehouden worden, maar deze lijst geeft toch een indruk van het voorkomen van verschillende soorten:


Libellensoort

voorkomen

Vl.ommetje


Libellensoort

voorkomen

Vl.ommetje

1

Weidebeekjuffer

algemeen

zelden

12

Blauwe glazenmaker

algemeen

aanwezig

2

Gewone pantserjuffer

algemeen

aanwezig

13

Grote keizerlibel

algemeen

aanwezig

3

Andere pantserjuffers


aanwezig

14

Viervlek

algemeen

aanwezig

4

Noordse winterjuffer

vrij zeldzaam

eenmaal

15

Platbuik

algemeen

aanwezig

5

Lantaarntje

algemeen

aanwezig

16

Gewone oeverlibel

algemeen

aanwezig

6

Andere waterjuffers


aanwezig

17

Zwarte heidelibel

algemeen

aanwezig

7

Vuurjuffer

algemeen

aanwezig

18

Bandheidelibel

Vrij zeldzaam

aanwezig

8

Koraaljuffer

algemeen

aanwezig

19

Bloedrode heidelibel

algemeen

aanwezig

9

Blauwe breedscheenjuffer

algemeen

aanwezig

20

Zwervende heidelibel

zeldzaam

zelden

10

Paardenbijter

algemeen

aanwezig

21

Bruinrode heidelibel

algemeen

aanwezig

11

Vroege glazenmaker

vrij algemeen

aanwezig

22

Steenrode heidelibel

algemeen

aanwezig


Wie bijzondere of onbekende vlinder- of libellensoorten ziet, wordt hartelijk uitgenodigd dat door te geven via info@natuurverenigingzuidwolde.nl, het liefst met foto.


Argusvlinder (inmiddels uitgestorven in groot deel van Nederland)
Sleedoornpage, zeldzame vlinder die zich goed handhaaft in Zuidwolde
Vroege glazenmaker (vrouw): libel met groene ogen die hier eitjes afzet op waterplanten
Bandheidelibel (man) die sinds enkele jaren ook langs het Vlinderommetje voorkomt