Flora & Fauna
Vlinders en Libellen  

Het Vlinderommetje heet niet voor niets zo. Als er één groep is waar we veel voor doen, dan zijn het de dagvlinders.

In Drenthe zijn ongeveer 40 soorten dagvlinders vaste bewoners. Een deel daarvan zal nooit bij het Vlinderommetje te zien zijn, omdat ze een te specifiek leefgebied vragen. De veenvlinders (Veenhooibeestje, Veenbesblauwtje en Veenbesparelmoervlinder) kom je alleen in zeldzame hoogveengebieden tegen. De Heivlinder, het Heideblauwtje en de Kommavlinder hebben juist hele droge zandige gebieden nodig, zoals heidegebieden.

30 soorten dagvlinders

Er blijven zo’n 30 soorten over die allemaal wel eenmaal of juist heel vaak langs het Vlinderommetje zijn gezien. Door op speciale manier en in speciale tijden te maaien (samenwerking met gemeente de Wolden) helpen we de vlinders als ei, als rups als pop of als vlinder te overleven. Soorten die we hier kennen zijn:Vlindersoort

voorkomen

Vl.ommetje


Vlindersoort

voorkomen

Vl.ommetje

1

Zwartsprietdikkopje

algemeen afnemend

aanwezig

16

Bruine vuurvlinder

vrij zeldzaam

zelden

2

Geelsprietdikkopje

algemeen afnemend

aanwezig

17

Icarusblauwtje

algemeen

aanwezig

3

Groot dikkopje

algemeen

aanwezig

18

Boomblauwtje

algemeen

aanwezig

4

Koninginnepage

Zeldzaam

zelden

19

Atalanta

algemeen

aanwezig

5

Gele luzernevlinder

zwerver

zelden

20

Distelvlinder

soms algemeen

aanwezig

6

Oranje luzernevlinder

zwerver

soms aanwezig

21

Kleine vos

algemeen

aanwezig

7

Citroenvlinder

algemeen

algemeen

22

Dagpauwoog

algemeen

aanwezig

8

Groot koolwitje

Algemeen afnemend

aanwezig

23

Gehakkelde aurelia

algemeen

aanwezig

9

Klein koolwitje

algemeen

algemeen

24

Landkaartje

algemeen

aanwezig

10

Klein geaderd witje

algemeen

algemeen

25

Bont zandoogje

algemeen

aanwezig

11

Oranjetipje

algemeen

algemeen

26

Argusvlinder

uitgestorven

niet meer

12

Groentje

vrij algemeen

eenmaal

27

Koevinkje

algemeen

aanwezig

13

Eikenpage

vrij algemeen

aanwezig

28

Hooibeestje

vrij algemeen

zelden

14

Sleedoornpage

zeldzaam

aanwezig

29

Oranje zandoogje

algemeen

aanwezig

15

Kleine vuurvlinder

algemeen

aanwezig

30

Bruin zandoogje

algemeen

aanwezig


Soorten voor de toekomst:
Keizersmantel


?


Boswitje


?


Kleine ijsvogelvlinder


?


Resedawitje


?


Over de zeldzame Sleedoornpage is veel te lezen op de website van Natuurvereniging Zuidwolde.

Dagvlinders nemen af

Verder is nu (begin 2016) te zeggen dat door allerlei oorzaken het aantal dagvlinders de laatste 10 á 15 jaar enorm is afgenomen. Het beeld dat we van mooie dagen in de Vlindertuin kenden, met zomaar meer dan 100 á 150 vlinders van zo maar 15 verschillende soorten, is lang vervlogen. Honderden Zwartsprietdikkopjes en zandoogjes die voor je uit omhoog vlogen wanneer je door een schrale grasberm liep, zijn verleden tijd.

Libellen nemen toe

Wonderlijk genoeg gaat het met libellen juist beter. Dankzij de verbeterde waterkwaliteit en de klimaatverandering neemt het aantal libellen en libellensoorten juist toe. Langs het Vlinderommetje zien we heel wat soorten die niet allemaal jaarlijks bijgehouden worden, maar deze lijst geeft toch een indruk van het voorkomen van verschillende soorten:


Libellensoort

voorkomen

Vl.ommetje


Libellensoort

voorkomen

Vl.ommetje

1

Weidebeekjuffer

algemeen

zelden

12

Blauwe glazenmaker

algemeen

aanwezig

2

Gewone pantserjuffer

algemeen

aanwezig

13

Grote keizerlibel

algemeen

aanwezig

3

Andere pantserjuffers


aanwezig

14

Viervlek

algemeen

aanwezig

4

Noordse winterjuffer

vrij zeldzaam

eenmaal

15

Platbuik

algemeen

aanwezig

5

Lantaarntje

algemeen

aanwezig

16

Gewone oeverlibel

algemeen

aanwezig

6

Andere waterjuffers


aanwezig

17

Zwarte heidelibel

algemeen

aanwezig

7

Vuurjuffer

algemeen

aanwezig

18

Bandheidelibel

Vrij zeldzaam

aanwezig

8

Koraaljuffer

algemeen

aanwezig

19

Bloedrode heidelibel

algemeen

aanwezig

9

Blauwe breedscheenjuffer

algemeen

aanwezig

20

Zwervende heidelibel

zeldzaam

zelden

10

Paardenbijter

algemeen

aanwezig

21

Bruinrode heidelibel

algemeen

aanwezig

11

Vroege glazenmaker

vrij algemeen

aanwezig

22

Steenrode heidelibel

algemeen

aanwezig


Wie bijzondere of onbekende vlinder- of libellensoorten ziet, wordt hartelijk uitgenodigd dat door te geven via info@natuurverenigingzuidwolde.nl, het liefst met foto.


Argusvlinder (inmiddels uitgestorven in groot deel van Nederland)
Sleedoornpage, zeldzame vlinder die zich goed handhaaft in Zuidwolde
Vroege glazenmaker (vrouw): libel met groene ogen die hier eitjes afzet op waterplanten
Bandheidelibel (man) die sinds enkele jaren ook langs het Vlinderommetje voorkomt