Flora & Fauna

Paddenstoelen

Het Vlinderommetje loopt grotendeels door natuurlijk gebied, ook al is het vlak rond het dorp. Dat gebied bestaat hier en daar uit oude bosgebieden en schrale bermen, maar ook uit een aanzienlijk deel dat al vele jaren ecologisch wordt beheerd. In al die gebieden komen vaak veel soorten paddenstoelen voor. Ook in tuinen komen trouwens vaak veel meer soorten paddenstoelen voor dan de meeste mensen zich realiseren.

Bijzondere soorten tussen de graven

De route komt langs de begraafplaats van Zuidwolde. Al veel jaren is tijdens de jaarlijkse paddenstelenexcursies gekeken naar de paddenstoelen op deze begraafplaats. Dankzij aanvullende inventarisaties in 2019 en 2020 is duidelijk geworden dat de paddenstoelenflora uniek is. Er komen talloze zeldzame tot zeer zeldzame soorten voor. Het is te danken aan het feit dat het gaat om een gebied dat al 200 jaar betrekkelijk ongestoord is en waar voor het oude deel geldt dat er slechts enkele keren per jaar gemaaid en afgevoerd wordt. Van de zeldzame groep wasplaten zijn op de begraafplaats maar liefst 12 soorten vastgesteld. Dat is meer dan op enige andere plek in onze provincie. Ook van  zeldzame paddenstoelen als aardtongen, koraalzwammen, koraaltjes, knotszwammen, kluifzwammen etc. komen veel verschillende soorten voor. Bij elkaar zijn er rond 400 soorten paddenstoelen op de relatief kleine begraafplaats gevonden; een ongekend aantal!

 

Wie bijzondere paddenstoelen ziet, kan dat doorgeven (liefst met plek, datum en foto) via info@natuurverenigingzuidwolde.nl. Wanneer iemand foto’s heeft gemaakt en wil weten wat voor paddenstoelen het betreft, dan kan dat ook door de foto door te mailen naar hetzelfde adres. We doen ons best om antwoord te geven.

 

vuurzwammetje

Vuurzwammetjes en Gele knotszwammen op langdurig ongestoorde arme grond op kerkhof in Zuidwolde

honingzwam

Grote oranje bekerzwammen tussen de graven op het kerkhof

Grote oranje bekerzwam

Honingzwammen zijn aanvallers en bedreigen allerlei loofbomen

 

In maart 2012 vonden we in Middelveen Omphalina chlorocyanea het Blauwgroen trechtertje.