Flora & Fauna

Paddenstoelen

Het Vlinderommetje loopt grotendeels door natuurlijk gebied, ook al is het vlak rond het dorp. Dat gebied bestaat hier en daar uit oude bosgebieden en schrale bermen, maar ook uit een aanzienlijk deel dat al vele jaren ecologisch wordt beheerd. In al die gebieden komen vaak veel soorten paddenstoelen voor. Ook in tuinen komen trouwens vaak veel meer soorten paddenstoelen voor dan de meeste mensen zich realiseren.

Bijzondere soorten tussen de graven

De route komt langs het kerkhof van Zuidwolde en alleen al op dit kerkhof - sommige delen zijn al 100 jaar oud - komen veel bijzondere soorten voor. Ieder jaar wordt op de eerste zaterdag van oktober een paddenstoelenexcursie gehouden georganiseerd door de Natuurvereniging Zuidwolde. Op één morgen vinden we dan gauw 70 tot 90 soorten langs de route. Er gaat gewerkt worden aan een inventarisatie van paddenstoelen langs het Vlinderommetje.


Wie bijzondere paddenstoelen ziet, kan dat doorgeven (liefst met plek, datum en foto) via info@natuurverenigingzuidwolde.nl. Wanneer iemand foto’s heeft gemaakt en wil weten wat voor paddenstoelen het betreft, dan kan dat ook door de foto door te mailen naar hetzelfde adres. We doen ons best om antwoord te geven.

 

vuurzwammetje

Vuurzwammetjes en Gele knotszwammen op langdurig ongestoorde arme grond op kerkhof in Zuidwolde

honingzwam

Grote oranje bekerzwammen tussen de graven op het kerkhof

Grote oranje bekerzwam

Honingzwammen zijn aanvallers en bedreigen allerlei loofbomen

 

In maart 2012 vonden we in Middelveen Omphalina chlorocyanea het Blauwgroen trechtertje.