Middelveen

 

Landschapspark Middelveen.


Landschapspark Middelveen is aangelegd in 1996. Drijvende kracht achter het project was het toenmalig hoofd groenvoorziening van de gemeente Zuidwolde, Berend Wegman. Het park was bedoeld als wandelpad en natuurlijk speelterrein voor de bewoners van de nieuwbouwwijk Middelveen. De laagte die er is aangelegd, was bedoeld als waterberging van het hemelwater in deze wijk. Die functie heeft het nog steeds en er is goed te zien hoezeer het waterpeil varieert met de hoeveelheid neerslag die er valt. Kinderen spelen in het water en vissen er in.  Vanaf de aanleg zijn er afspraken gemaakt om het gebied ecologisch te beheren. Al jaren wordt het beheer uitgevoerd door het bedrijf Gradiënt. Er wordt in dit gebied gefaseerd en selectief gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Daardoor verschraalt het gebied en ontstaat er ruimte voor allerlei bijzondere planten en de gevarieerde dierenwereld die daarbij hoort. In het jaar 2000 werden de eerste orchideeën in Middelveen gezien en sindsdien is het aantal steeds toegenomen. Het is mooi om te zien dat recreatie en natuurontwikkeling best samen kunnen gaan. 
Er zijn veel bijzondere planten in Middelveen te zien. Sommige zijn gekomen en weer verdwenen. Voorbeelden daarvan zijn de Arnica en de Klokjesgentiaan. Veel soorten zijn blijvend gevestigd zoals de Gevlekte orchis en ook talloze exemplaren van Blauwe knoop, Knoopkruid en Stijve ogentroost. In Middelveen staat ook veel Rolklaver. Dat is nectar en waardplant voor het Icarusblauwtje. Dat prachtige vlindertje is dan ook volop in Middelveen te bewonderen. De laatste jaren komen ook steeds meer bijzondere paddenstoelen voor. Er zijn mooie Gordijnzwammen, Melkzwammen, Kluifzwammen en Wasplaten zoals Vuurzwammetjes en Zwartwordende wasplaten te zien.  In dit gebied zijn ook veel open zandige stukjes. Ook kinderspel zorgt er voor dat dat zo blijft. Op die plekken kun je allerlei zandhoopjes vinden met holletjes waar insecten zoals Pluimvoetbijtjes en Zandloopkevers hun eitjes leggen. Het is een rijk natuurgebied, dat mooi is om door te wandelen.

 

wateropvangbekken
prachtanjer
In Landschapspark is een groot wateropvangbekken dat een fijne speelplaats is voor veel kinderen
In Middelveen kwam in 2010 onverwacht de zeer zeldzame Prachtanjer tot bloei

In 2012 was het aantal orchideeën in Middelveen indrukwekkend. Meer dan 400 orchideeën van drie verschillende soorten waren te bewonderen: Brede orchis (Dactylorhiza majalis), Rietorchis (D.praetermissa) en Gevlekte orchis (D.Maculata) waren te vinden. Het leverde prachtige beelden op. Ook als visvijver wordt de grote plas gebruikt. De kinderen die hier vissen, vingen juist hun 20e vis!