MC Thijinge

 

 

Medisch centrum Zuidwolde “Thijinge”

 

Medisch centrum Zuidwolde “Thijinge” is geopend op 2 februari 2006. Een lange voorbereiding ging daar aan vooraf. Er is gekozen voor organische bouw en voor een duurzaam en energiezuinig concept met zonnepanelen, regenwatergebruik voor toiletspoeling en warmtepompen voor koeling in de zomer en verwarming in de winter.

 

Voorzieningen
In Thijinge is een groot aantal medische diensten ondergebracht. Daarnaast maken de apotheek en Icare Jeugdzorg gebruik van de faciliteiten van het centrum. Tevens is in het centrum vanaf december 2011 vijf ochtenden per week de bloedafnamedienst van Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen aanwezig voor bloedafname voor laboratoriumonderzoek en voor de trombosedienst. Naar schatting wordt het centrum dagelijks door ruim 300 inwoners van Zuidwolde bezocht.

 

De naam Thijinge
Thijinge was ooit een buurtschap in Kerkenbosch. Andere buurtschappen waren Kerkinge, Narlinge (ten Arlo), Zantinge en Woltinge; namen die in het Zuidwolde van nu wel bekend zijn. Al die buurtschappen zijn later opgegaan in de gemeente Zuidwolde. De bouw van het medisch centrum was een mooie gelegenheid om de naam Thijinge uit de vergetelheid te halen.  Het is een naam die binding heeft met Zuidwolde. Daarnaast wordt er naar gestreefd om samen met de bevolking invulling te geven aan dat wat zo typerend is voor een buurtschap: kleinschaligheid, samenwerken en omzien naar elkaar.

 

Binnentuin
Het Medisch Centrum Thijinge heeft een binnentuin. Naar de wens van de huisartsen is gekozen voor het thema “Vlinder”. De Vlinderwerkgroep van de Natuurvereniging Zuidwolde heeft de binnentuin vlindervriendelijk ingericht.  Al vanaf het allereerste begin was de Natuurvereniging Zuidwolde geïnteresseerd in de plannen van de huisartsen van Zuidwolde om een bijzondere praktijkruimte te stichten met veel ecologische toepassingen. Er is veel waardering voor de manier waarop het Medisch Centrum Zuidwolde gestalte heeft gekregen: de vormgeving, de landschappelijke inpassing, de energiezuinige toepassingen. Op enig moment hebben leden van de Natuurvereniging aangeboden om te helpen bij het ontwerp en de inrichting van de binnentuin. Al vele jaren wordt de binnentuin van Thijinge verzorgd door leden van de Natuurvereniging Zuidwolde. De beplanting is zodanig gekozen dat er vooral vlinders op af zullen komen. Daarnaast is meer en meer gekozen voor planten met een medicinale werking. Daarmee wordt de relatie tussen medische zorg en de kracht van de natuurlijke omgeving geaccentueerd. De Natuurvereniging Zuidwolde heeft op 8 juli 2011 een nieuwe lessenaar aangeboden aan Thijinge. Daarop zijn afbeeldingen te vinden van de planten die in de Binnentuin staan. In de wachtkamer is nu ook informatie te lezen over de medicinale toepassing die deze planten van oudsher gehad hebben.

 

Wie meer wil weten over Thijinge, kan dat lezen via de site van de huisartsenpraktijk.

 

 

mcthijinge

Medisch centrum Thijinge met sedumdak en binnentuin met vlindervriendelijke planten

doktersauto

Ingang van Thijinge met doktersauto op koolzaadolie