f Grafheuvel

 

Grafheuvels in het Ekelenbergbos.

 

Op de plek waar u staat bij het begin van het Ab Benninkpad in het Ekelenbergbos, liggen enkele grafheuvels. Een grafheuvel  is een heuvel uit de oudheid waarin doden een laatste rustplaats kregen. Grafheuvels lijken op een hunebed, een aarden heuvel maar zonder de grote stenen die in het hunebed een ruimte vormen.


Men is ervan overtuigd dat de grafheuvels gebruikt werden als begraafplaats doordat er menselijke resten zijn gevonden. Soms werden meerdere malen mensen in dezelfde grafheuvel begraven. Ook zijn er grafheuvels die in verschillende tijden zijn gebruikt en aangepast. Men vermoedt dat grafheuvels, behalve om de doden een laatste rustplaats te geven, ook gebouwd en gebruikt werden voor verering.


De grafheuvels in Zuidwolde, zoals hier op de Ekelenberg,  zijn tussen 3400-2500 v.Chr. ontstaan. Het volk dat hier landbouw bedreef, behoorde tot  de Trechterbekercultuur. De boeren verbouwden eenkoren en emmertarwe op de kleine akkers die rond hun huis lagen. Voor het zware werk gebruikten ze trekossen. De veestapel bestond uit runderen, schapen, varkens en geiten, die graasden in een afgebakend stuk grond rond om hun woning.
Ook is hier een Urnenveld, waar in 1954  10 graven zijn gevonden en urnen met grafgiften zoals aardewerkpotten, een hamerbijl en een bijltje. Deze zogenaamde artefacten zijn ondergebracht in het Drents Museum in Assen.


Bron: Wikipedia en mevr. F. C. Sluis, lid archeologische vereniging Zuidwolde

 

grafheuvel