f  
  Flora & Fauna
   

Flora langs het Vlinderommetje


Langs het Vlinderommetje groeien allerlei wilde planten. Wat er groeit hangt sterk af van de bodem. Op de zandige bodem aan de westkant groeien heel andere planten dan op de lemige grond aan de zuidkant. Evenzo groeien er in het open waterrijke gebeid aan de oostkant (Idylle) heel andere planten dan in de schaduwrijke droge bosgebieden aan de noordzijde. Al die verschillen maken het Vlinderommetje zo aantrekkelijk.

In het nieuw aangelegde deel Idylle aan de oostkant van Zuidwolde komen veel bijzondere plantensoorten voor. Informatie daarover kunt u vinden bij de pinpoint Idylle bij de route.


Droge zandgrond

Karakteristieke soorten van de schrale zandgrond zijn Zandblauwtje, Sintjanskruid, Vogelpootje, Muizenoor, Stijf- en Schermhavikskruid, Blaassilene, en Biggenkruid en vele anderen waaronder ook soorten die minder specifiek aan zandgrond gebonden zijn zoals Margriet en Grote ratelaar.

Berm met arme droge zandgrond met allerlei specifieke soorten zoals Zandblauwtje, Sintjanskruid, Biggenkruid en Schermhavikskruid
Wilde bij op bloem van Zandblauwtje

Lemige grond

Op lemige grond zoals in Middelveen zijn steeds meer orchideeën te vinden. In 2015 telden we in dit kleine gebied al bijna 3000 exemplaren (zie verder bij het kopje ‘orchideeën’). In dat gebied zijn kenmerkende soorten Knoopkruid, Blauwe knoop, Gewone rolklaver allerlei klaversoorten. Langs de Slagendijk groeien soorten als Teunisbloem, Boerenwormkruid, Muskuskaasjeskruid, en Duizendblad en verder in de greppels langs de weg soorten van de meer vochtiger plaatsen (zie bij kopje ‘vochtige grond’).

Oranje luzernevlinder op Knoopkruid
Boerenwormkruid
Gewone wederik en Kattenstaart
Klein geaderd witje op Blauwe knoop

Vochtige grond

In gebieden met vochtige grond, zoals bij Idylle op bedrijventerrein Zuiderkerkes II, groeien in de rietkraag langs het water soorten als Lisdodde, Kattenkruid, Gewone wederik, Valeriaan en Moerasspirea. Bijzondere soorten zijn Parnassia en Vetblad die in 2015 hier bloeiend zijn aangetroffen.

Vochtig gebied met Kattenstaart en Moerasspirea

Bosgebied

In het bosgebied komen kenmerkende soorten voor zoals Rankende helmbloem, Salomonszegel en allerlei varensoorten. Bijzonderheid was de vondst van Klein heksenkruid bij het noordelijk begin van de Falieberglaan. Middenin het bos ligt een natuurlijk ven, de “Entekoele”, met aan de rand Gele lis en in het water de Waterlelie.

Salomonszegel
Klein heksenkruid
Ven ''De Entekoele'' met Gele lis
Waterlelies in de Entekoele

Orchideeën

In Middelveen komen vier hoofdsoorten orchideeën voor: Breedbladige orchis (dactylorhiza majalis), Gewone rietorchis (Dactylorhiza praetermissa ssp praetermissa), de Gevlekte rietorchis met ringvormige vlekken (dactylorhiza praetermissa ssp junialis) en de Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata). Daarnaast staan er verschillende exemplaren van kruisingen tussen deze soorten.

Langs de Industrieweg en langs het grote pad in het Faliebergbos vonden we de Breedbladige wespenorchis (Epipactis helleborine). We hopen dat ook nog andere orchideeënsoorten, zoals de Welriekende muggenorchis, Bijenorchis en de Moeraswespenorchis ooit in Zuidwolde te bewonderen zijn. Ondenkbaar is dat niet, omdat volkomen onverwacht in het Steenberger Oosterveld de zeldzame Dennenorchis is gevonden.

Brede orchis
Gevlekte orchis
Gewone rietorchis
Gevlekte rietorchis
Breedbladige wespenorchis