De Wemme

Unieke handkarren in museum de Wemme


Op dit punt van het Vlinderommetje (nummer 5) is rechts aan de overkant de boerderij waarin het Streekmuseum “De Wemme” is ondergebracht.


Historisch streekmuseum “De Wemme”

De Wemme is een cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum en beschikt over een 70-tal handkarren, waarvan er 43 behoren tot de zogenaamde kerncollectie. Het is uniek dat er zoveel handkarren bij elkaar te vinden zijn op één plek. Er zijn nog wel meer handkarren in Nederland te vinden, maar deze zijn verspreid over tal van musea. In 2004 is een handkarrenonderkomen gereed gekomen, dit onder andere door steun van Europees geld uit Brussel.

Er wordt elk jaar in het museum een nieuwe expositie ingericht. De onderwerpen hiervan bestrijken de cultuurhistorische geschiedenis van Nederland, toegespitst op onze regio.


Expositie 2016

In 2016 is in het museum een expositie te zien onder de naam “Vakmanschap is Meesterschap”  Deze expositie laat een aantal oude ambachten zien, die nu zo goed als verdwenen zijn zoals de mosselman en de stovenzetster. Veel oude ambachten zijn nu veranderd door technische ontwikkeling zoals computer en 3D-printers. De expositie van de handkarren sluit goed bij dit thema aan omdat de producten of werkzaamheden van veel oude ambachtslieden Met de handkar langs de huizen gingen.

 


De openingstijden van museum De Wemme zijn: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Opening vanaf 1 april tot en met 31 oktober 2016.

Tijdens de openingstijden kunt u er ook terecht voor alleen een kopje koffie of thee met iets er bij.


De tingieter

Dit is een laatste der Mohikanen. Perry Dumas is ongeveer de laatste ambachtelijke tingieter in ons land. Bezoekende groepen kunnen naast een rondleiding in het museum ook een demonstratie tin- gieten bijwonen. Hiervoor is een combinatie-arrangement te reserveren.

De tingieterij is op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 13.30 - 17.00 uur. En is het hele jaar open.


Wie meer wil weten over het streekmuseum “De Wemme” kan dat vinden op www.dewemme.nl

de wemme
In deze prachtige boerderij is het streekmuseum de Wemme ondergebracht