Bijenhotel

Bijenhotel in Zuidwolde


Langs het Vlinderommetje nabij de Vlindertuin is een bijenhotel geplaatst. Daarbij is ook een kleine demonstratiekast met plastic buisjes opgehangen. Het kijken naar wilde bijen is geweldig leuk. Aan de achterkant is een paneel opgehangen waarop veel informatie over het leven van wilde bijen is te vinden. Het bijenhotel staat in de ecologisch beheerde randzone van het dorp. Ter plekke is een overvloed aan wilde planten zoals Zandblauwtje, Biggenkruid, Duizendblad, Havikskruid, Margrieten, Kleine klaver en vele anderen.


Bijen zien metselen, plakken en behangen
Bij het bijenhotel kun je allerlei activiteiten van Wilde bijen zien. Ze komen met stuifmeel binnen of ze hebben materialen (zand of kleine steentjes) om de nestopening dicht te metselen. Soms kun je ook bijen zien die hun broedcellen eerst behangen of beplakken met allerlei materialen zoals stukjes blad (bladsnijders) of bladharen (wolbijen). In het demonstratiekastje kun je zien hoe de cellen worden opgebouwd. De larven komen uit de eitjes en eten de stuifmeelvoorraad op. Daarna verpoppen ze en nog voor de winter komen ze als volledig ontwikkelde bij daar uit. Ze blijven echter in de broedcel tot het volgend jaar wanneer de bloemen waarop zij gespecialiseerd zijn, in bloei komen.

Ook allerlei andere insecten komen bij het bijenhotel. Sommigen om zelf te nestelen, maar anderen om te parasiteren en voedsel te stelen of zelfs om in bijenlarven hun eitjes te leggen (sluipwespen).


SVP het deurtje van het demonstratiekastje naderhand goed sluiten!


Meer informatie over wilde bijen en bijenhotels of het zelf maken van een bijenhotel op http://www.vlinderommetje.nl/bijen.html.

Gewone bladsnijder brengt materiaal om de broedcel te “behangen”, naar binnen