Begraafplaats

De oude begraafplaats, een botanisch en mycologisch  paradijs


De Gemeente De Wolden streeft er naar om het onderhoud van het groen waar mogelijk, uit te voeren met oog voor natuurwaarden.  In het oude gedeelte van de begraafplaats (het dichtst langs de route) staan zeer oude grafmonumenten. Zeer bijzonder is dat er zelfs nog een aantal houten zerken staan die door de droogte van het gebied niet zijn vergaan. Het gebied wordt niet frequent bezocht en is functioneel niet meer in gebruik. Daarom kan ecologisch beheer in dit gebied prima worden toegepast. 


De begraafplaats is aangelegd op schrale zandgrond. Op deze bodem heeft zich een typische vegetatie kunnen ontwikkelen met allerlei laagblijvende en langzaam groeiende soorten. Het is een heischraal grasland. Er komen meer plantensoorten voor en meer insecten en paddenstoelen dan in heide of grasland alleen. 

De planten groeien hier langzaam zodat er weinig gemaaid hoeft te worden. Dit heeft het voordeel dat planten volop de gelegenheid krijgen om zaad te vormen en zich uit te zaaien. Eind juni wordt door de gemeente het gebied gemaaid. Een deel van de paden wordt meerdere keren gemaaid voor de toegankelijkheid.


Planten en dieren 

Margrieten en andere composieten bepalen het beeld. Bijzonder is de aanwezigheid van de Knolboterbloem. Verder vind je er soorten van de schrale grond zoals Tormentil,. Grasklokje, Muizenoor en heidesoorten. Hier en daar zijn hoekjes met Bosanemoon, Bosviooltjes en Daslook.

Zoogdieren als Egel, Eekhoorn en Das vinden hun weg naar de begraafplaats. Ook allerlei insecten, zoals Vuurvlinder en Blauwtjes zijn te zien, evenals talloze kevertjes en wantsen.

In een gebied met zoveel verschillende planten en insecten komen vanzelf meer vogels. Spechten, Boomklevers, Merels, Roodborstjes en vele andere vogels zijn te zien en te horen.

 

Paddenstoelen               

In het heischraal gebied kan een aantal bijzondere paddenstoelen voorkomen. Wasplaten zijn de orchidee├źn onder de paddenstoelen; zeldzaam, veeleisend en van grote schoonheid. In dit gebied komen 6 soorten wasplaten voor: Vuurzwammetje, Sneeuwzwammetje, Slijmwasplaat, Elfenwasplaat, Zwartwordende wasplaat en Kabouterwasplaat. Ook andere zeldzame soorten zoals aardtongen, satijnzwammen, knotszwammen en kluifzwammen waaronder de Roetkluifzwam  zijn er gevonden.

In de rand langs het schelpenpad met dennen aan de oostkant groeien soorten van schrale, iets met kalk verrijkte grond. Grote sponszwam, Papilmycena en Oorlepelzwam, een kleine stekelzwam die alleen groeit op oude dennenappels,  zijn daar fraaie voorbeelden van. Juist deze paddenstoelen geven aan hoe bijzonder dit gebied is; alle reden om het onderhoud op dezelfde voet voort te zetten.