Idylle

 

Idylle Zuidwolde: voor vlinders, bijen èn mensen


In Zuidwolde is een idylle aangelegd als onderdeel van het Vlinderommetje. Idylles zijn bloemrijke plekken voor vlinder, bijen en mensen.


In 2014 heeft de nationale Vlinderstichting samen met de Nederlandse bijenvereniging geld van de Postcodeloterij ontvangen voor het plan om op een aantal plekken in het land Idylles aan te leggen. Het plan voor de aanleg van het nieuwe deel van het Vlinderommetje bij het bedrijventerrein Zuiderkerkes II is door de Vlinderstichting geaccepteerd als nieuwe Idylle. In idylles kunnen vlinders, bijen en insecten en mensen van genieten van nectarrijke bloemenpracht. In 2014 en 2015 is in een samenwerkingsproject van Natuurvereniging Zuidwolde, Landschapsbeheer Drenthe, de Vlinderstichting en de gemeente De Wolden een kleine hectare omgetoverd tot een duurzame bloemenstrook, aantrekkelijk voor vlinders en bijen. Hiermee wordt het Vlinderommetje weer compleet en kunnen vlinders, bijen en mensen er volop van genieten. Een impressie van de opening Idylle.


Idylles brengen nectar en stuifmeel

Vlinders en bijen hebben het moeilijk de laatste tientallen jaren, onder meer door een gebrek aan nectar, hun voedsel. Het aantal vlinders en bijen in Nederland daalt mede hierdoor al jarenlang. Door Idylles komt hier verandering in. De Idylles brengen op allerlei plekken in het land weer volop nectar en stuifmeel. Velden en bermen in het buitengebied of in de stad ingezaaid met nectarrijke bloemenmengsels. Deze Idylle worden onderhouden door leden van de Natuurverenigingen met raad en daad ondersteund door De Vlinderstichting.

2021; We zijn 7 jaar verder.  Idylle heeft zich ontwikkeld tot een zeer bloemrijk gebied. Allerlei wilde planten voelen zich hier thuis en zaaien zichzelf uit. Voorjaarssoorten zoals Echte en Slanke sleutelbloem en Knolsteenbreek bloeien in april. De zomerbloei is overvloedig met prachtige soorten als Beemdooievaarsbek, Langbladige ereprijs, Knoopkruid, Grote centaurie, Grote pimpernel en veel   Margrieten. Op een paar plekjes zijn orchideeen te vinden. Langs het pad zijn gele linten van Rolklaver en Kleine klaver en Veldlathyrus. Ook in en langs het water zijn allerlei mooie planten te zien, zoals Waterdrieblad, Moerasandoorn, Kattenstaart, Moerasspirea en Grote boterbloem. Jammer genoeg is door problemen met de regenwaterafvoer veel vervuild en meer voedselrijk water in de waterpartij terechtgekomen waardoor bepaalde soorten als Mannagras en Lisdodde andere soorten verdrongen hebben. Op zoveel bloei komen natuurlijk ook allerlei insecten af zoals wilde bijen en libellensoorten. De eetbare vruchten van Mirabellen, frambozen en appels kunnen vrijelijk onderweg gegeten worden.


Zie voor meer informatie over idylles: www.vlinderstichting.nl/idylle

 


Het gebied Idylle tijdens de aanleg in juni 2014


Beemdooievaarsbek

Idylle Zuidwolde
Idylle Zuidwolde
Bloei van Steenanjer en Geel walstro bij Idylle
Idylle Zuidwolde
Herfstframbozen bij Idylle